12/08/2022 16:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam Phố biệt
南浦別

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/11/2007 19:01

 

Nguyên tác

南浦淒淒別,
西風嫋嫋秋。
一看腸一斷,
好去莫回頭。

Phiên âm

Nam Phố thê thê biệt,
Tây phong niệu niệu thâu (thu).
Nhất khán trường nhất đoạn,
Hảo khứ mạc hồi đầu.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nam Phố thương ly biệt,
Gió tây thổi rầu rầu.
Càng nhìn càng đứt ruột,
Người đi chớ ngoái đầu.
Nam Phố: tên một bến sông phía tây huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây. Còn có ý nghĩa phiếm chỉ như một nơi chia tay, đưa người đi xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Nam Phố biệt