03/08/2020 20:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Làm trai lấy vợ Sơn Đông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/06/2019 11:17

 

Làm trai lấy vợ Sơn Đông,
Thịt xôi chẳng có, tiền chồng như non.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Làm trai lấy vợ Sơn Đông