21/10/2021 01:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thần Phù hải môn lữ thứ
神浮海門旅次

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 11/07/2010 23:40

 

Nguyên tác

穿雲躡徑一條紆,
重駕征軺作遠遊。
地濬江沱通上國,
天將砥拄障橫流。
胡王枉載佃河石,
羅援輕乘壓浪舟。
此去海門三十九,
計程何日到烏州?

Phiên âm

Xuyên vân nhiếp kính nhất điều hu,
Trùng giá chinh diêu tác viễn du.
Địa tuấn giang đà thông thượng quốc,
Thiên tương chỉ trụ chướng hoành lưu.
Hồ Vương[1] uổng tái điền hà thạch,
La Viện[2] khinh thừa áp lãng chu.
Thử khứ hải môn tam thập cửu,
Kế trình hà nhật đáo Ô Châu[3]?

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Len mây lách hẻm lối quanh co,
Chinh chiến xa xôi lại phất cờ.
Đất mở sông kia vào nước thượng,
Trời đem cột đó chắn giòng to.
Hồ Vương công cốc khuân bao đá,    
La Viện tênh tênh cưỡi chiếc đò.       
Cửa bể còn qua Ba Chín nữa,
Ngày nào bấm đốt tới châu Ô ?
Cửa biển Thần Phù xưa ở giữa Ninh Bình và Thanh Hoá. Nơi đây sóng gió dữ nên có câu ca dao: “Lênh đênh qua cửa Thần Phù, Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm”. Cửa biển nay đã bị bồi lấp. Vua làm bài thơ này trên đường đi đánh Chiêm Thành vào năm 1471.

Nguồn: Đại Nam nhất thống chí tỉnh Thanh Hoá, Á Nam dịch, Nha Văn Hoá Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Sài Gòn, 1960
[1] Chỉ vua Hồ Quý Ly, trong thời kỳ chống quan Minh, đã sai quân lính tải đá lấp nhánh sông từ sông Hổ đến cửa biển Thần Phù.
[2] Ngày xưa, vua Hùng Vương đi dánh miền nam, đoàn chiến thuyền đến cửa Thần Phù thì bị gió chướng ngăn trở không đi được, nhờ đạo sĩ La Viện dùng phép làm biển lặng mới. Nhưng khi trở về thì La Viện mất. Vua truy phong là Áp Lãng chân nhân (vị chân nhân dằn được sóng).
[3] Châu Ô thời Lê nay là địa phận tỉnh Thừa Thiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Thần Phù hải môn lữ thứ