17/04/2024 00:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 04
竹枝歌其四

Tác giả: Uông Nguyên Lượng - 汪元量

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 17:48

 

Nguyên tác

柘枝舞罷竹枝歌,
風燭須臾奈爾何。
馬玉池中鴻雁密,
定王台上駱駝多。

Phiên âm

"Giá chi" vũ bãi "Trúc chi" ca,
Phong chúc tu du nại nhĩ hà.
Mã Ngọc trì trung hồng nhạn mật,
Định Vương đài thượng lạc đà đa.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Vũ "Giá chi" rồi "Trúc chi" ca tiếp
Đuốc gió bùng chỉ một lúc đã sao
Hồng nhạn về nhiều trên ao Mã Ngọc
Đài Định Vương nhung nhúc đám lạc đà

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Nguyên Lượng » Trúc chi ca kỳ 04