02/02/2023 08:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lữ thứ hoa triêu

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2018 08:25

 

Phiên âm

Thúc hốt hành canh tứ thập niên,
Hoa triêu thích trị Quế giang[1] biên.
Dục tàm na phụ quy tang thị,
Phốc điệp thuỳ nhi tẩu táo thiên.
Tinh sứ gian quan yêm dịch quán,
Kinh thê[2] bần bệnh cách phương thiên.
Kinh doanh tráng chí mê như ngã,
Hồ thỉ[3] sinh sơ tiếu lãng huyền.

Dịch nghĩa

Thời gian trôi nhanh thấm thoắt tuổi đã bốn mươi,
Tiết Hoa triêu đến vừa lúc ở bên bờ sông Quế.
Người đàn bà bán tằm ở chợ dâu về,
Đứa trẻ nhà ai chạy trên đường nhỏ trồng táo vồ bướm.
Sử giả vất vả lần chần mãi nơi quán trạm,
Người vợ từ thuở hàn vi, nghèo bệnh, cách trở phương trời.
Lo thi thố chí lớn, mê lầm như ta,
Cười cung tên lúc mới ra đời, treo uổng.

Bản dịch của Hoài Anh

Thấm thoắt tuổi mình đã bốn mươi,
Tiết Hoa tiêu đến giữa quê người.
Chợ dâu chị nọ mang tằm bán,
Đường táo trẻ nào chộp bướm chơi.
Sứ giả lần chần lâu quán trạm,
Vợ quê nghèo bệnh cách phương trời.
Đuổi theo chí lớn như tớ,
Treo uổng cung tên, thật đáng cười!
Tương truyền ngày 12 tháng 2 (có nơi là ngày rằm tháng 2 âm lịch) là sinh nhật của loài hoa nên ngày ấy gọi là “hoa triêu”.

Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Sông Quế chảy từ Quế Lâm, Quảng Tây đến Ngô Châu, Trung Quốc.
[2] Người vợ từ lúc hàn vi, do chữ “kinh thoa bố quần” (thoa bằng gai, quần bằng vải).
[3] Do chữ “tang bồng hồ thỉ”, chỉ chí làm trai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Lữ thứ hoa triêu