26/07/2021 12:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sa thượng lộ
沙上鷺

Tác giả: Trương Văn Cơ - 張文姬

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/06/2014 18:41

 

Nguyên tác

沙頭一水禽,
鼓翼揚清音。
只待高風便,
非無雲漢心。

Phiên âm

Sa đầu nhất thuỷ cầm,
Cổ dực dương thanh âm.
Chỉ đãi cao phong tiện,
Phi vô vân hán tâm.

Dịch nghĩa

Ở đầu bãi cát sông có một con chim nước,
Đang vỗ cánh và cất tiếng kêu trong trẻo.
Chỉ còn chờ gió lớn giúp đưa nó lên trời cao,
Hẳn nhiên là nó chẳng phải không có chí lớn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đầu sông một con cò
Vỗ cánh, kêu trong trẻo
Chờ gió bay khắp nẻo
Chẳng không có chí to

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Văn Cơ » Sa thượng lộ