02/12/2020 04:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài hát của Málaga

Tác giả: Federico García Lorca

Nước: Tây Ban Nha
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 27/12/2007 15:44

 

Bản dịch của Diễm Châu

Cái chết
vào ra
tửu điếm.

Lướt qua là những bóng ngựa ô,
những kẻ ghê rợn
trên những nẻo đường hũm sâu
của cây lục huyền cầm.

Có một mùi muối
và mùi máu đàn bà
nơi những bông lài bỏng cháy
trên kè bến.

Cái chết
vào ra
và ra vào
cái chết
của tửu điếm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Federico García Lorca » Bài hát của Málaga