07/07/2022 11:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhuệ giang tịch phiếm
鋭江夕泛

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 15:43

 

Nguyên tác

今年遊勝昔年遊,
秋夕秋天穩泛秋。
静水一條張素練,
疏星幾點映孤舟。
斜陽古樹金光射,
寒渚魚燈剡影浮。
不夜樓臺何處訪,
靈臺方寸有眞修。

Phiên âm

Kim niên du thắng tích niên du[1],
Thu tịch, thu thiên, ổn phiếm thu.
Tĩnh thuỷ nhất điều trương tố luyện,
Sơ tinh kỷ điểm ánh cô chu.
Tà dương cổ thụ kim quang xạ,
Hàn chử ngư đăng diệm ảnh phù.
“Bất Dạ[2]” lâu đài hà xứ phỏng,
“Linh Đài[3]” phương thốn hữu chân tu.

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Cảnh dạo thu nay hứng thú nhiều,
Trời thanh mây tĩnh, nước êm chiều,
Một làn sông phẳng, giăng dòng lụa,
Mấy chấm sao thưa, ánh mái chèo.
Bóng ác lùm cây, tia rọi lại
Đèn ngư bến nước, sóng giờn theo.
Cái lầu “bất dạ” tìm đâu tá,
Nay cõi “linh đài” toả sáng bao!
Sông Nhuệ thuộc Hà Đông, tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 15
[1] Câu thơ trên, Ngô Thì Nhậm đã trích lấy trong bài Hạnh Thiên Trường hành cung của vua Trần Thánh Tông.
[2] Lầu “bất dạ”: lầu không có đêm - do Lai Tử nước Tề xây nên (nơi đó mặt trời không lặn ban đêm).
[3] Đài thiêng, chỉ tâm hồn, trái tim con người. Tác giả không thấy có cái lầu nào toả sáng trong đêm mà chỉ thấy có vừng sáng trong chính tâm hồn mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Nhuệ giang tịch phiếm