26/10/2021 14:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phố nhỏ ngày tòng quân

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/12/2020 10:25

 

Những tranh áp phích trên tường cao
Giơ những bàn tay lớn vẫy chào
Trong những mắt người qua, ấm áp
Mặt trời xuống thấp những ngôi sao.

Sáng sớm tòng quân phố kín dày:
Sông đi ra biển cửa sông đầy
Ùn lên từng đợt, người là sóng
Xe hoá thuyền trôi theo gió tay.

- Đi gắng nghe con! Nước đủ chưa?
Gói chanh đây nữa, để dành trưa
- Mẹ về cho kịp giờ thay kíp
Đến trạm đầu tiên con biết thư.

Mặt con qua cửa như màn ảnh
Mẹ thấy con sao lớn bội phần,
Các mẹ nuôi con Phù Đổng ấy
Mừng con lớn kịp nước ra quân.
1972

Nguồn: Huy Cận, Hạt lại gieo, NXB Văn học, 1984

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Phố nhỏ ngày tòng quân