30/01/2023 23:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại gia

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2014 22:10

 

Đại gia ba bảy loại "gia"
Riêng "gia" tham nhũng, quỷ tha, khỏi bàn
Nguồn: Huy Dung, Tự vấn và dòng chảy (thơ), NXB Hội nhà văn, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Đại gia