02/07/2022 11:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái tang tử kỳ 17
采桑子其十七

Tác giả: Phùng Duyên Kỷ - 馮延己

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2007 09:43

 

Nguyên tác

微風簾幕清明近,
花落春殘。
尊酒留歡,
添盡羅衣怯夜寒。

Phiên âm

Vi phong liêm mạc thanh minh cận,
Hoa lạc xuân tàn.
Tôn tửu lưu hoan,
Thiêm tận la y khiếp dạ hàn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sắp thanh minh gió khơi nhè nhẹ
Xuân muốn tàn hoa khẽ rụng rơi
Cuộc vui rượu luyến tiếc mời
Mặc thêm áo lụa chống hơi lạnh tràn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Duyên Kỷ » Thái tang tử kỳ 17