29/01/2022 11:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan san nguyệt
關山月

Tác giả: Thôi Dung - 崔融

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2021 19:16

 

Nguyên tác

月生西海上,
氣逐邊風壯。
萬里照關山,
蒼茫非一狀。
漢兵開郡國,
胡馬窺亭障。
夜夜聞悲笳,
征人起南望。

Phiên âm

Nguyệt sanh Tây Hải[1] thượng,
Khí trục biên phong tráng.
Vạn lý chiếu quan san,
Thương mang phi nhất trạng.
Hán binh khai quận quốc,
Hồ mã khuy đình chướng[2].
Dạ dạ văn bi già,
Chinh nhân khởi nam vương (vọng).

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trăng lên trên vùng Tây Hải,
Gió mạnh hơi, cát đầy biên.
Vạn dặm soi khắp quan ải,
Thiên hình vạn cảnh mọi miền.
Lính Hán khai quận mở nước,
Kỵ Hồ theo dõi trận tiền.
Đêm đêm tiếng già ai oán,
Chinh nhân nam vọng buồn riêng.
[1] Truyền thuyết chỉ Thần Hải 神海, nơi mặt trời lặn, cũng chỉ phương tây.
[2] Đồn luỹ, bảo luỹ 堡壘, xây đắp nơi biên ải để chống địch thời xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Dung » Quan san nguyệt