30/11/2021 01:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 9

Tác giả: Nguyễn Hữu Chỉnh - 阮有整

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Thai NQ vào 30/04/2013 12:14

 

Ta cũng là con có mẹ cha
Sao trời thời thẳm chúa thời xa
Nghĩ thân chẳng phải người bèo bọt
Cậy dạ đà nên nghĩa ruột già
Chửa tỏ từ đâu bưng miệng lọ
Mong tìm đến chốn uốn cành đa
Biết thời khen đấy chăng chê đấy
Xiết kể đua lời đứa trẻ ca
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 73, 7-1923

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Chỉnh » Bài 9