26/10/2021 05:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đón xuân

Tác giả: Nguyễn Đỗ Thuỳ Dương - Đỗ Thị Hoa Lý

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/08/2012 10:01

 

Em bẻ nhành Xuân, hái lộc trời
Lộc Xuân sóng sánh, dạ chơi vơi
Tìm Xuân trong mắt người tri kỷ
Một thoáng quê nhà, một thoáng thôi
Nguồn: Quê hương tôi (thơ), Đỗ Thị Hoa Lý, NXB Quân đội nhân dân, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đỗ Thuỳ Dương » Đón xuân