09/12/2022 09:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chơi thuyền trên sông Hương

Tác giả: Đồng Đức Bốn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2014 14:51

 

Tình yêu trong lúc ngẩn ngơ
Bỗng dưng vớ được câu thơ làm thuyền

Bấy giờ vừa lúc trăng lên
Thuyền tôi ở giữa bốn bên chuông chùa

Bấy giờ sóng cứ ru đưa
Làm thuyền tôi đắm sao chưa đắm thuyền
Thành phố Huế, năm 1989

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đồng Đức Bốn » Chơi thuyền trên sông Hương