18/06/2021 03:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chia một nửa

Tác giả: Trương Đình Tuấn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi TRƯƠNG HUYNH vào 05/08/2008 21:25

 

Sợi tóc em chẻ làm đôi
Chia anh nửa sợi đàn hồi tương tư
Buộc không chặt nổi mùa thu
Hoa vàng mỏi cánh gật gù so vai

Quỳnh tương em rót mộng dài
Sớt anh nửa chén lai rai đỡ buồn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Đình Tuấn » Chia một nửa