16/08/2020 00:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Cầm tay em, rất lâu anh ngắm nhìn”
“Беру твою руку и долго смотрю на нее”

Tác giả: Ivan Bunin - Иван Бунин

Nước: Nga
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 01/06/2007 12:01

 

Nguyên tác

Беру твою руку и долго смотрю на нее,
Ты в сладкой истоме глаза поднимаешь несмело:
Вот в этой руке - все твое бытие,
Я всю тебя чувствую - душу и тело.

Что надо еще? Возможно ль блаженнее быть?
Но ангел мятежный, весь буря и пламя,
Летящий над миром, чтоб смертною страстью губить,
Уж мчится над нами!
1898

Bản dịch của Nguyễn Xuân Thư

Cầm tay em, rất lâu anh ngắm nhìn
Còn em thẫn thờ, đôi mắt em hờ khép
Trong bàn tay này – sự tồn tại của em
Anh cảm nhận ra – cả hồn lẫn xác.

Cần gì thêm? Có thể hạnh phúc thêm?
Nhưng thiên thần nổi loạn bằng bão lửa
Bay trên cuộc đời, bằng đam mê giết bỏ
Đang vút bay nhanh trước mặt chúng mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ivan Bunin » “Cầm tay em, rất lâu anh ngắm nhìn”