28/07/2021 23:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bố thí Ba-la-mật

Tác giả: Thích Tịnh Niệm

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/01/2017 21:05

 

Thí pháp, thí tài như suối tuôn
Dù nhiều hay ít cũng quên luôn
Tu hành tính toán nhiều công đức
Chẳng khác chợ đời kẻ bán buôn
Nguồn: Thích Tịnh Niệm, Đạo và đời (thơ), NXB Thời đại, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Tịnh Niệm » Bố thí Ba-la-mật