21/01/2022 00:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân cảm
春感

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 30/12/2010 09:01

 

Nguyên tác

乾始坤生共到頭,
絲毫未報我心憂。
梅花十二樓臺夢,
艸色三千世界愁。
鬢雪東風吹不散,
淚珠夜雨滴空流。
此身此日將何似,
浩浩長江泛泛舟。

Phiên âm

Càn thuỷ khôn sinh[1] cộng đáo đầu,
Ty hào[2] vị báo ngã tâm âu (ưu).
Mai hoa thập nhị lâu đài mộng[3],
Thảo sắc[4] tam thiên thế giới[5] sầu.
Tấn tuyết đông phong xuy bất tán,
Lệ châu dạ vũ tích không lưu.
Thử thân thử nhật tương hà tự,
Hạo hạo trường giang phiếm phiếm châu.

Dịch nghĩa

Từ lúc trời đất sinh ra cho đến bây giờ,
Tơ hào chưa báo đáp, lòng ta thương lo.
Mười hai tầng hoa mai xây mộng,
ba ngàn thế giới sắc cỏ nhuộm sầu.
Tốc tuyết gió đông thổi không tan,
Lẹ châu đêm đông luống nhỏ mải miết.
Thân này ngày nay sao mà cứ như thế mãi?
Sông dài mênh mông, chiếc thuyền lênh đênh không định.

Bản dịch của Quách Tấn

Đất dưỡng trời sinh tự bấy lâu,
Công ơn đã trả chút nào đâu.
Lâu đài lớp lớp lớp mai xây mộng,
Thế giới thênh thênh cỏ nhuộm sầu.
Gió ấm mái đầu khôn rã tuyết,
Mưa dầm khoé mắt chẳng ngừng châu.
Ngày nào thân cũng như ngày nấy,
Cuồn cuộn sông dài chiếc sõng câu.
Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 67
[1] Càn khôn chỉ quẻ càn, quẻ khôn, trời đất, cha mẹ.
[2] Sợi tơ, sợi lông, ý chỉ một chút ít.
[3] Câu này có ý nói muốn lập công danh sự nghiệp để đền đáp công cha mẹ sinh thành dưỡng dục, nhưng vẫn còn nguyên là giấc mộng dưới gốc mai.
[5] Theo thuyết nhà Phật, vũ trụ có ba ngàn thế giới, thế giới của ta chỉ là một trong số đó, gọi là cõi Ta Bà.
[4] Chỉ mùa xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Xuân cảm