08/08/2020 19:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạch triều Hàm Nghi, thi đời Đồng Khánh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 13:51

 

Hạch triều Hàm Nghi
Thi đời Đồng Khánh
Bái mệnh toàn quyền
Bà đầm ngồi giữa
Ông lớn ngồi bên
Các ông lậy xuống, trông lên
Vinh hoa, áo mũ, nhục quên mất rồi
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hạch triều Hàm Nghi, thi đời Đồng Khánh