09/12/2021 04:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bất ly tây các kỳ 1
不離西閣其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 10:03

 

Nguyên tác

江柳非時發,
江花冷色頻。
地偏應有瘴,
臘近已含春。
失學從愚子,
無家住老身。
不知西閣意,
肯別定留人。

Phiên âm

Giang liễu phi thời phát,
Giang hoa lãnh sắc tần.
Địa thiên ưng hữu chướng,
Tịch cận dĩ hàm xuân.
Thất học tùng ngu tử,
Vô gia trụ lão thân.
Bất tri Tây Các ý,
Khẳng biệt định lưu nhân.

Dịch nghĩa

Liễu bên sông không phải là lúc xanh tươi,
Hoa bên sông nghiêng sắc buồn.
Đất hẹp lại có khí độc,
Chạp gần đã thấy có vẻ xuân.
Con ngu chịu cảnh thất học hoài,
Thân già không chỗ ở.
Không hiểu ý của gác tây,
Không chịu chia tay mà cứ giữ người lại.

Bản dịch của Phan Ngọc

Liễu bên sông trái thời vẫn tốt
Hoa bờ sông lạnh buốt khoe tươi
Đất hẹp này độc địa khí trời
Tháng chạp gần, cảnh vui xuân sắc lại
Con thất học ngu hèn theo mãi
Thân già đành sống lối không nhà
Ý Tây Các muốn gì ta?
Giữ hay từ biệt khó mà biết đây
(Năm 766)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bất ly tây các kỳ 1