19/01/2021 06:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sinh tra tử - Độc du Vũ Nham
生查子-獨遊雨巖

Tác giả: Tân Khí Tật - 辛棄疾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/07/2015 10:01

 

Nguyên tác

溪邊照影行,
天在清溪底。
天上有行雲,
人在行雲裏。

高歌誰和餘?
空谷清音起。
非鬼亦非仙,
一曲桃花水。

Phiên âm

Khê biên chiếu ảnh hành,
Thiên tại thanh khê để.
Thiên thượng hữu hành vân,
Nhân tại hành vân lý.

Cao ca thuỳ hoạ dư?
Không cốc thanh âm khởi.
Phi quỷ diệc phi tiên,
Nhất khúc đào hoa thuỷ.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Suối in bóng ta đi
Trời ở sâu dưới đáy
Trên trời có mây bay
Ta bước trong mây ấy

Ca lên chẳng có ai
Hang núi nghe vang dạy
Nhưng là quỷ hay tiên?
Tiếng suối đào chảy đấy!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tân Khí Tật » Sinh tra tử - Độc du Vũ Nham