23/10/2021 20:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yến tán
宴散

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2008 20:52

 

Nguyên tác

小宴追涼散,
平橋步月回。
笙歌歸院落,
燈火下樓臺。
殘暑蟬催盡,
新秋雁帶來。
將何迎睡興,
臨臥舉殘杯。

Phiên âm

Tiểu yến truy lương tán,
Bình kiều bộ nguyệt hồi.
Sinh ca quy viện lạc,
Đăng hoả hạ lâu đài.
Tàn thử thiền thôi tận,
Tân thu nhạn đới lai.
Tương hà nghinh thuỵ hứng,
Lâm ngoạ cử tàn bôi.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cuộc rượu tan, bãi tiệc,
Cầu phẳng, đường trăng bước.
Đàn sáo dẫn về nhà,
Xuống lầu, rộn đèn, đuốc.
Tiếng ve giục cuối hè,
Nhạn chở mùa thu tới.
Giấc ngủ đang chờ đợi,
Tay nâng chén rượu tàn.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Yến tán