23/01/2021 17:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đất và hoa

Tác giả: Phạm Hổ

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2018 07:46

 

Đào đỏ, mai vàng
Bìm xanh, cúc tím
Mẹ ơi! Ai nhuộm
Đủ các màu hoa?

- Đem hết sức mình
Nhuộm các loài hoa
Ấy là bác Đất
Lặng im, thật thà...!
Nguồn: Những bài thơ nho nhỏ (thơ), Phạm Hổ, NXB Kim Đồng, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hổ » Đất và hoa