26/05/2024 08:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật độc chước kỳ 1
春日獨酌其一

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2005 03:16

 

Nguyên tác

東風扇淑氣,
水木榮春暉。
白日照綠草,
落花散且飛。
孤云還空山,
眾鳥各已歸。
彼物皆有托,
吾生獨無依。
對此石上月,
長醉歌芳菲。

Phiên âm

Đông phong phiến thục khí,
Thuỷ mộc vinh xuân huy.
Bạch nhật chiếu lục thảo,
Lạc hoa tán thả phi.
Cô vân hoàn không sơn,
Chúng điểu các dĩ quy.
Bỉ vật giai hữu thác,
Ngô sinh độc vô y.
Đối thử thạch thượng nguyệt,
Trường tuý ca phương phi.

Dịch nghĩa

Gió xuân thổi khí trời huyên hoà
Nước và cỏ cây thắm tươi trong mùa xuân
Ánh mặt trời chiếu xuống cỏ xanh
Hoa rụng tán loạn bay khắp nơi
Đám mây lẻ bay về núi vắng
Đám chim đều bay về tổ
Đây đó đều có nơi nương tựa
Tôi đây sinh ra không tựa vào ai
Trước ánh trăng trên ghềnh đá
Say khướt ca lên bài phương phi

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Gió đông thổi khí huyên hoà,
Nước cây tươi đẹp, đậm đà nắng xuân.
Màu hương sắc cỏ đượm nhuần,
Hoa tàn cành rữa rụng dần bay tung.
Đám mây về núi thung dung,
Chim bay về tổ, đều cùng thảnh thơi.
Vật kia y thác có nơi,
Thân ta riêng chịu cái đời lẻ loi.
Ngắm trăng trên đá bồi hồi,
Rượu rồi say tít, hát bài phương phi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Xuân nhật độc chước kỳ 1