23/09/2020 12:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trên rừng băm sáu thứ chim

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2020 12:35

 

Trên rừng băm sáu thứ chim,
Thiếu gì chim phượng, đi tìm quạ khoang?
- Quạ khoang có của có công,
Tuy rằng chim phượng nhưng không có gì?
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trên rừng băm sáu thứ chim