10/06/2023 18:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việt ca
越歌

Tác giả: Tống Liêm - 宋濂

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/01/2018 16:01

 

Nguyên tác

勸郎莫食鑒湖魚,
勸郎莫棄別時衣。
湖中鯉魚好寄信,
別時衣有萬條絲。
戀郎思郎非一朝,
好似並州花剪刀。
一股在南一股北,
幾時裁得合歡袍。
越王臺下是儂家,
一尺龍梭學織紗。
愿郎莫栽梨子樹,
遮卻房前夜合花。
溪頭送郎上蘭舟,
獨宿春風燕子樓。
溪水有時乾到底,
不如儂淚四時流。
阿儂羞殺黄帽郎,
桂舟蘭楫藻中藏。
蘆竹生花秋滿地,
棹歌才動便尋榔。
粉痕隨淚溼春羅,
郎似芭蕉儂似荷。
荷葉團圓映蓮蕊,
不比芭蕉紋路多。
為郎有意辦羅裳,
綉成花鳥好文章。
黄昏含愁不敢剪,
只恐分開雙鳳凰。
春望山頭松百株,
若耶溪里好黄魚。
黄魚上得青松樹,
阿儂始是棄郎時。

Phiên âm

Khuyến lang mạc thực Giám Hồ ngư,
Khuyến lang mạc khí biệt thời y.
Hồ trung lý ngư hảo ký tín,
Biệt thời y hữu vạn điều ti.
Luyến lang tư lang phi nhất triêu,
Hảo tự Tinh Châu[1] hoa tiễn đao.
Nhất cổ tại nam nhất cổ bắc,
Kỷ thời tài đắc hợp hoan bào.
Việt Vương đài hạ thị nông gia,
Nhất xích long toa học chức sa.
Nguyện lang mạc tài lê tử thụ,
Già tức phòng tiền dạ hợp hoa.
Khê đầu tống lang thượng lan chu,
Độc túc xuân phong Yến Tử lâu[2].
Khê thuỷ hữu thời can đáo để,
Bất như nông lệ tứ thời lưu.
A nông tu sát hoàng mạo lang[3],
Quế chu lan tiếp tảo trung tàng.
Lô trúc sinh hoa thu mãn địa,
Trạo ca tài động tiện tầm lang.
Phấn ngân tuỳ lệ thấp xuân la,
Lang tự ba tiêu nông tự hà.
Hà diệp đoàn viên ánh liên nhị,
Bất bỉ ba tiêu văn lộ đa.
Vị lang hữu ý biện la thường,
Tú thành hoa điểu hảo văn chương.
Hoàng hôn hàm sầu bất cảm tiễn,
Chỉ khủng phân khai song phụng hoàng.
Xuân vọng san đầu tùng bách chu,
Nhược Da khê lý hảo hoàng ngư[4].
Hoàng ngư thượng đắc thanh tùng thụ,
A nông thuỷ thị khí lang thì.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Anh đừng ăn cá Giám Hồ,
Anh đừng vất áo mặc ngày chia tay.
Cá chép đem tin tức hay,
Áo choàng vạn sợi tơ đầy lệ thơm.
Mến anh không phải một hôm,
Đẹp như kéo tiễn hoa vùng Tịnh Châu.
Bắc nam hai chiếc xa nhau,
Khi nào cắt được áo bào hợp hoan.
Nhà em dưới đài Việt Vương,
Học thoi học cửi em thường dệt sa.
Anh đừng trồng lê vườn nhà,
Lê che lấp dạ hợp hoa trước thềm.
Đầu suối đưa anh lên thuyền,
Gió xuân lầu Yến Tử em một mình.
Nước khe nhiều lúc cạn dòng,
Nhưng em nước mắt phải đong bốn mùa.
Vì đâu ghét lão phu chài,
Chèo ghe mà để mắc dài rêu rong.
Lau thu đầy đất trổ bông,
Trạo ca em hát chỉ mong tìm chàng.
Phấn theo lệ ướt áo xuân,
Em như sen thắm chàng chừng ba tiêu.
Nhuỵ vàng bóng, lá sen đều,
Ba tiêu vằn vện ngấn đeo lá chìm.
Vì chàng chuẩn bị áo xiêm,
Thêu chim thêu bướm lại kèm hoa văn.
Chiều buồn không dám cắt phăng,
Sợ gây chia rẽ cách ngăn phượng hoàng.
Bách tùng đầu núi xuân sang,
Suối Nhược Da chốn cá vàng sản sinh.
Cá vàng nhảy gốc tùng xanh,
Cũng là đầu mối bỏ anh, quên tình.
[1] Thái Nguyên, Sơn Tây hiện nay, nơi làm dao kéo có tiếng thời xưa.
[2] Lầu do Vũ Ninh tiết độ sứ Trương Âm 張愔 đời Đường làm cho sủng thiếp Quan Miến Miến 關盼盼 ở, nay còn di chỉ tại Từ Châu, Giang Tô.
[3] Người phu chèo thuyền (thường đội mũ vàng).
[4] Còn có tên “thạch thủ ngư” 石首魚 vì đầu rất cứng, ở đây ám chỉ người khó chịu, cứng đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Liêm » Việt ca