28/01/2022 09:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim còn mến cội mến cành

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 11:35

 

Chim còn mến cội mến cành
Anh cũng biết cho em còn mến nghĩa sanh thành mẹ cha
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chim còn mến cội mến cành