18/09/2020 22:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đổng Kim Lân hồi còn nhỏ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/09/2015 16:42

 

Đổng Kim Lân[1] hồi còn nhỏ
Đi bán giỏ nuôi mẹ già
Anh gặp em đây không cửa không nhà
Muốn vô gá nghĩa biết là được không?
- Anh ví vậy còn sai
Em thấy hoài thật quả:
Hễ khi hút đã
Như Hành Giả[2] loạn thiên
Gặp buổi hết tiền
Như Lưu Huyền[3] chạy giặc
Em có nói một hai lời làm mặt Trương Phi[4]
Hươi “hoả tim thương”
Dường Na Tra[5] xuất trận
Nằm chình chòng như Tôn Tẫn[6] xem thơ
Mắt lim dim như ông Khổng[7] nghiệm binh cơ
Phà hơi khói như Kinh Kha[8] oán khí
Vui thú yên hà toại chí phong lưu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Nhân vật trong vở tuồng Sơn Hậu (tương truyền tác giả là Đào Duy Từ) đã cùng Khương Linh Tá và Phàn Diệm chống nghịch thần Tạ Thiên Lăng giúp Thứ hậu và hoàng tử khôi phục cơ nghiệp nước Tề.
[2] Tôn Hành Giả tức Tề Thiên Đại Thánh, nhân vật trong Tây du ký của Ngô Thừa Ân (1500-1581, Trung Quốc), phò Đường Tăng đi Tây Trúc lấy kinh.
[3] Lưu Huyền Đức tức Lư Bị, nhân vật trong Tam quốc chí của La Quán Trung (1330-1400, Trung Quốc), vua nhà Thục Hán.
[4] Nhân vật trong Tam quốc chí, anh em kết nghĩa đồng thời là danh tướng của Lưu Bị.
[5] Nhân vật trong Tây du ký (Trung Quốc).
[6] Nhân vật trong Đông Chu liệt quốc (Trung Quốc). Tôn Tẫn cùng Bàng Quyên học Quỷ Cốc tiên sinh. Tẫn bị Quyên làm phải chặt hai chân. Sau Tẫn giúp Tề, giết Bàng Quyên để trả thù.
[7] Khổng Minh tức Gia Cát Lượng, nhân vật trong Tam quốc chí, quân sư của Lưu Huyền Đức.
[8] Nhân vật trong Đông Chu liệt quốc, một tráng sĩ nổi tiếng, làm thích khách giết Tần Thuỷ Hoàng. Việc không thành, Kinh Kha bị Tần Thuỷ Hoàng giết. Buổi Thái tử nước Yên tiễn Kinh Kha trên sông Dịch, Kha phả hơi thành khói. Đây là cảnh chia tay nổi tiếng trong văn học.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đổng Kim Lân hồi còn nhỏ