06/08/2021 11:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai bên đứng lại hai hàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:03

 

Hai bên đứng lại hai hàng,
Người mũi, kẻ lái rập ràng cho mau.
Ngó trước ngó sau, ra tay mà đẩy!
Hè hè hè!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hai bên đứng lại hai hàng