26/07/2024 04:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương Âm dạ phát
湘陰夜發

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2020 14:58

 

Nguyên tác

自從使節發湘陰,
雨霽梧秋色色金。
五夜霜華遊子鬢,
一輪月照遠臣心。
鈞韶屢入雲邊夢,
山水頻催塞上吟。
此次公竣憑國慶,
會看玉藻映朝簪。

Phiên âm

Tự tòng sứ tiết phát Tương Âm,
Vũ tễ ngô thu sắc sắc kim.
Ngũ dạ sương hoa du tử mấn,
Nhất luân nguyệt chiếu viễn thần tâm.
Quân thiều[1] lũ nhập vân biên mộng,
Sơn thuỷ tần thôi tái thượng ngâm.
Thử thứ công thuân bằng quốc khánh,
Hội khan ngọc tảo[2] ánh triều trâm.

Dịch nghĩa

Sứ bộ từ khi ra khỏi Tương Âm,
Mưa tạnh, ngô đồng nhuốm sắc thu vàng.
Năm canh sương pha mái đầu người du tử,
Một vầng trăng sáng chiếu lòng bầy tôi xa.
Giấc mộng bên mây, quân thiều luôn vọng tới,
Khúc ngâm biên tái, non sông giục giã hoài.
Lần đi này xong việc là nhờ phúc nước,
Được xem dải mũ óng ánh trâm chầu.

Bản dịch của Lâm Giang

Từ khi ra khỏi đất Tương Âm,
Mưa tạnh ngô đồng thảy nhuốm vàng.
Du tử sương khuya rơi mái tóc,
Bầy tôi trong dạ toả hào quang.
Quân thiều luôn vọng vào mơ đẹp,
Sông núi giục hoài tiếng nhạc vang.
Xong việc chuyến này nhờ phúc nước,
Được xem dải mũ đức Thiên hoàng.
Nguyên chú: Bài này làm lúc trở về.

Huyện Tương Âm thuộc tỉnh Hồ Nam.

[1] Nhạc nhà trời, ở đây khỉ nhạc trong cung vua.
[2] Theo chú thích thiên Ngọc tảo, Lễ ký: Ngọc chỉ ngọc ở các dây tua phía trước và phía sau mũ miện, tảo là sợi đây tơ nhiều màu sắc để xâu ngọc. Cho nên “ngọc tảo” chỉ cái tua mũ miện của vua đội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Tương Âm dạ phát