01/10/2022 16:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lộc trời

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 10/06/2008 18:15

 

Nụ cười là lộc trời cho
Cớ sao em giữ bo bo của trời?
Trời cho, ta tặng lại người
Không vơi, không thiệt, còn hời...cái xinh
Kìa ai chúm chím một mình
Làm chân tôi vấp đổ đình, vênh sân
Vấn vương là nụ cười tình
Riêng tôi gỡ mãi một mình không xong

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » Lộc trời