30/10/2020 04:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cần Thơ gạo trắng nước trong

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi cỏ hoang vào 05/12/2008 03:36

 

Cần Thơ gạo trắng nước trong,
Ai đi đến đó lòng không muốn về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cần Thơ gạo trắng nước trong