26/03/2023 22:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đấng trượng phu đừng thù mới đáng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 16:05

 

Đấng trượng phu đừng thù mới đáng,
Đấng anh hùng, đừng oán mới hay.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đấng trượng phu đừng thù mới đáng