25/05/2022 14:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhâm Tuất hạ ngũ nguyệt bát nhật tảo thừa châu nhập Phong Nha Tiên tự động
壬戌夏五月八日早乘舟入峰衙仙寺洞

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 08:39

 

Nguyên tác

纔泛蘭舟入洞門,
驚人景致欲消魂。
天工有筆苔如畫,
終古泥情石不言。
得意遊魚閑歲月,
貪春燕子別乾坤。
彌陀一句無多願,
臺上焚香禮至尊。

Phiên âm

Tài phiếm lan châu nhập động môn
Kinh nhân cảnh trí dục tiêu hồn
Thiên công hữu bút đài như hoạ
Chung cổ nê tình thạch bất ngôn
Ðắc ý du ngư nhàn tuế nguyệt
Tham xuân yến tử biệt kiền khôn
Di Ðà nhất cú vô đa nguyện
Ðài thượng phần hương lễ chí tôn

Dịch nghĩa

Mới chèo chiếc thuyền thơ vào cửa động
Cảnh trí bên trong đẹp mê hồn
Rêu phong như bức hoạ dưới bút vẽ của thợ trời
Ngàn đời đá trơ gan bên cạnh đất bùn
Cá bơi lội nhàn hạ với tháng ngày
Én tiếc mùa xuân vẫn cứ liệng bay
Miệng niệm một câu A Di Ðà, không cầu gì nhiều
Leo lên đài dâng hương lễ Phật

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Thuyền lan cửa động mới chèo sang
Cảnh vật hồn kinh đẹp ngỡ ngàng
Tạo hoá hình gây rêu như hoạ
Ngàn đời bùn vấy đá trơ gan
Cá nhàn vui thú bơi đua mãi
Én tiếc tàn xuân liệng cánh ngang
Miệng niệm Di Ðà thanh thản nguyện
Lên đài lễ phật đốt trầm nhan
Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).

Phong Nha là hang động đẹp nổi tiếng ở tỉnh Quảng Bình. Nhâm Tuất tức năm 1922.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Nhâm Tuất hạ ngũ nguyệt bát nhật tảo thừa châu nhập Phong Nha Tiên tự động