18/05/2021 14:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thuật (I)

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 12/03/2012 18:18

 

Mối tơ ai gỡ lúc này xong,
Một dải trời Nam biết mấy trùng.
Kẻ ứa gan trung trương mắt ngó,
Người liều dạ sắt múa tay không.
Đến hay trung nghĩa theo tro bụi,
Hoài của giang sơn trút biển Đông.
Ơn nước, nợ nhà đành có thuở,
Biết bao chờ đợi, biết bao trông!
Trần Trọng Kim (Việt thi) cho đây là bài thơ khuyết danh.

Nguồn:
1. Phạm Văn Ánh, Nguyễn Đình Chiểu - Tác phẩm chọn lọc, NXB Giáo dục Việt nam, 2009, tr. 37
2. Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Chiểu » Tự thuật (I)