21/06/2024 10:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đợi gì

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/10/2021 16:23

 

Đơi gì trong xa vắng,
ngôi sao chiều đã rơi.
Nghe gì trong im lặng,
chân ai đi lâu rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Đợi gì