27/07/2021 23:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viên phấn gãy

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 09:26

 

Viên phấn gãy trên tay
cái chữ gãy một nét
tôi tiếp tục viết
em không thể bảo tôi rằng cái chữ bị gãy
mà phải nói rằng
cái chữ bị tật nguyền
khi nó mới xuất hiện trên chiếc bảng đen
chữ người nô lệ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Viên phấn gãy