03/07/2022 19:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài ca lợp nhà

Tác giả: Anh Ngọc - Nguyễn Đức Ngọc

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 17:28

 

Lại ngồi nhặt lá lá ơi
Dừng chân ta lại tìm nơi dựng nhà
Nứa tre cái cột cái xà
Hai gian nhà chái hay là ba gian
Nhà nghèo không mít thì xoan
Mái che em kết hàng hàng trung quân
Lửa bom giặc đốt mấy lần
Kèo nghiêng cột đứng quây quần lại vui
Cái mè đi với cái rui
Anh đi chẻ lạt em ngồi đánh tranh
Lạt mềm chọn lóng giang xanh
Em lên bịt nóc để anh lợp hồi
Mai ngày nhà dột thì thôi
Mái lành vách kín võng đôi anh chờ
Kề bên cái chết ai ngờ
Mái nhà em lợp bài thơ lá rừng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anh Ngọc » Bài ca lợp nhà