21/05/2022 07:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2015 21:54

 

Sương đông mờ trăng đông
Mùa giá băng lạnh lòng
Nhật ký đời xếp lại
Đắp mộ dưới dòng sông.
Nguồn: Trần Quê Hương, Tặng phẩm dâng đời (thơ), NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Đông