19/08/2022 05:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhật nguyệt 2
日月 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 09:07

 

Nguyên tác

日居月諸,
下土是冒。
乃如之人兮,
逝不相好。
胡能有定?
寧不我報?

Phiên âm

Nhật cư nguyệt chư,
Hạ thổ thị mạo,
Nãi như chi nhân hề!
Thệ bất tương hảo.
Hồ năng hữu định ?
Năng bất ngã báo.

Dịch nghĩa

Hai vầng nhật nguyệt
Đã phủ ánh sáng xuống mặt đất.
lại có người như chàng,
Chẳng ăn ở tốt lành với vợ.
Làm sao chàng định tâm chí được (khi chàng đã mê loạn đi rồi) ?
Sao chàng chẳng báo đáp ân tình với ta ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hỡi ôi nhật nguyệt hai vừng,
Đất nào đã chiếu sáng trưng khắp vùng.
Người sao lại có như chồng,
Tốt lành với vợ thì không khi nào
Định tâm định chí được sao ?
Lại không báo đáp để trao ân tình.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

mạo: đậy, phủ xuống.
báo: báo đáp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Nhật nguyệt 2