10/08/2022 05:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 2
園中黃葵四絕其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2013 17:48

 

Nguyên tác

病起花邊灌溉頻,
若為拔去恐傷貧。
官情也似香江水,
莫把公儀誤世人。

Phiên âm

Bệnh khởi hoa biên quán khái tần,
Nhược vi bạt khứ khủng thương bần.
Quan tình dã tự Hương giang thuỷ,
Mạc bả công nghi ngộ thế nhân.

Dịch nghĩa

Ốm dậy đã nhiều lần tưới tắm cho hoa,
Nếu nhổ đi sợ làm tổn thương cái nghèo.
Tình nghĩa kẻ làm quan (trôi xuôi) như nước sông Hương,
Đừng nên đem cái nghi thức công cộng mà gạt người đời.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Ốm dậy liền chăm chút tưới hoa,
Nhổ đi sợ tội phận nghèo ta.
Quan trường tình nghĩa sông Hương chảy,
Nghi thức gây nhầm tưởng thế mà!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 2