02/12/2022 16:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cơm treo, mèo nhịn đói

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 14:57

 

Cơm treo, mèo nhịn đói
Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cơm treo, mèo nhịn đói