31/03/2023 19:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phạt đàn 3
伐檀 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 02:16

 

Nguyên tác

坎坎伐輪兮,
寘之河之漘兮,
河水清且淪猗。
不稼不穡,
胡取禾三百囷兮?
不狩不獵,
胡瞻爾庭有縣鶉兮?
彼君子兮,
不素飧兮?

Phiên âm

Khảm khảm phạt luân hề!
Chí chi hà chi thần hề!
Hà thuỷ thanh thả luân y!
Bất giá bất sắc,
Hà thủ hoà tam bách khuân hề ?
Bất thú bất liệp,
Hồ chiêm nhĩ đình hữu huyền thuần hề ?
Bỉ quân tử hề!
Bất tố tuân (tôn) hề!

Dịch nghĩa

Tiếng đốn cây để làm bánh xe nghe khảm khảm,
Rồi đặt cây ấy ở bên bờ nước.
Nước sông trong mà lại gợn xoáy.
Không cấy không gặt.
Sao lại lấy được lúa ba trăm bồ ?
Không đi săn đi bắn,
Sao lại thấy trong sân nhà anh có treo con chim cút ?
Người quân tử kia,
Không thể ngồi không mà ăn.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Đốn gỗ làm bánh xe vang dậy,
Rồi để yên ở tại bờ sông.
Xoáy tròn nước gợn vắt trong,
Nếu không cấy gặt để lòng lo âu,
Ba trăm bồ lúa đâu mà lấy ?
Chẳng đuổi săn cứ mãi rảnh rang.
Sâu sao treo cút sẵn sàng ?
Người quân tử chẳng hề màng ăn không.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

luân: bánh xe. Đốn cây để làm bánh xe.
luân: gió nhẹ, nước gợn xoay như bánh xe.
khuân: bồ lúa tròn.
thuần: chim cút, loài chim am.
tôn: ăn đồ chín.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Phạt đàn 3