06/07/2020 13:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếp như cam, quýt, bưởi, bòng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:47

 

Thiếp như cam, quýt, bưởi, bòng,
Đắng the ngoài vỏ, trong lòng ngọt thanh.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thiếp như cam, quýt, bưởi, bòng