07/12/2021 21:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất đức vũ
七德舞

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2008 07:04

 

Nguyên tác

七德舞,七德歌,
傳自武德至元和。
元和小臣白居易,
觀舞聽歌知樂意,
曲終稽首陳其事。
太宗十八舉義兵,
白旄黃鉞定兩京。
擒充戮竇四海清,
二十有四功業成。
二十有九即帝位,
三十有五致太平。
功成理定何神速,
速在推心置人腹。
亡卒遺骸散帛收,
饑人賣子分金贖。
魏徵夢見子夜泣,
張謹哀聞辰日哭。
怨女三千放出宮,
死囚四百來歸獄。
剪須燒藥賜功臣,
李勣嗚咽思殺身。
含血吮創撫戰士,
思摩奮呼乞效死十。
則知不獨善戰善乘時,
以心感人人心歸。
爾來一百九十載,
天下至今歌舞之。
歌七德,舞七德,
聖人有作垂無極。
豈徒耀神武,
豈徒誇聖文。
太宗意在陳王業,
王業艱難示子孫。

Phiên âm

Thất đức vũ, thất đức ca,
Truyền tự Vũ Đức chí Nguyên Hoà.
Nguyên Hoà tiểu thần Bạch Cư Dị,
Quan vũ thính ca tri lạc ý,
Khúc chung khể thủ trần kỳ sự.
Thái Tông thập bát cử nghĩa binh,
Bạch mao hoàng việt định lưỡng kinh.
Cầm Sung lục Đậu tứ hải thanh,
Nhị thập hữu tứ công nghiệp thành.
Nhị thập hữu cửu tức đế vị,
Tam thập hữu ngũ trí thái bình.
Công thành lý định hà thần tốc,
Tốc tại thôi tâm trí nhân phúc.
Vong tốt di hài tán bạch thu,
Cơ nhân mại tử phân kim thục.
Nguỵ Trưng[1] mộng kiến tử dạ khấp,
Trương Cẩn[2] ai văn thần nhật khốc.
Oán nữ tam thiên phóng xuất cung,
Tử tù tứ bách lai quy ngục.
Tiễn tu thiêu dược tứ công thần,
Lý Tích ô yết tư sát thân.
Hàm huyết duyện sang phủ chiến sĩ,
Tư ma phấn hô khất hiệu tử thập.
Tắc tri bất độc thiện chiến thiện thừa thì,
Dĩ tâm cảm nhân nhân tâm quy.
Nhĩ lai nhất bách cửu thập tải,
Thiên hạ chí kim ca vũ chi.
Ca thất đức, vũ thất đức,
Thánh nhân hữu tác thuỳ vô cực.
Khởi đồ diệu thần võ,
Khởi đồ khoa thánh văn.
Thái Tông ý tại Trần Vương nghiệp,
Vương nghiệp gian nan thị tử tôn.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Múa, ca Bảy Đức rộn ràng,
Từ năm Vũ Đức đến năm Nguyên Hoà.
Thần Bạch Cư Dị, nghe ca,
Lòng riêng ngẫm nghĩ, cúi thưa trần tình:
Thái Tông, mười tám dấy binh,
Việt vàng, mao trắng, hai kinh đã bình.
Họ Sung, họ Đậu dẹp yên,
Tuổi hai mươi bốn công thành vẻ vang.
Hai mươi chín ngự ngai vàng,
Ba mươi lăm tuổi giang san thái bình.
Công to, trời giúp mà thành,
Thấu lòng người, lấy lòng mình tỏ hay.
Người chết trận, lụa bọc thây,
Đem vàng chuộc trẻ giúp người bán con.
Mơ Nguỵ Trưng, khóc nửa đêm,
Nghe Trương Cẩn mất xót thương lệ tràn.
Tha cho cung nữ ba ngàn,
Bốn trăm tội chết, trả giam vào tù...
Công thần bệnh, dạ hằng lo,
Khiến cho Lý Tích thẫn thờ hàm ơn.
Quên thân đau, nhớ chiến binh,
Để quân lính nguyện liều thân, hết lòng.
Nơi nơi chỉ thấy điều lành,
Cảm người, bốn biển lòng dân hướng về.
Đếm năm trăm chín mươi dư,
Người đời còn múa điệu xưa Thái Bình.
Múa, ca Bảy Đức tốt lành,
Thánh nhân biết mấy công lênh cho vừa.
Khoe thần võ, diễu xe vua?
Khuếch trương nào phải ý đồ thánh văn.
Ý Thái Tông, nghiệp Trần Vương,
Nghiệp vua khó nhọc, cháu con dặn dò.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
[1] Thừa tướng đời Đường, một người hiền.
[2] Một tướng giỏi đời Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Thất đức vũ