28/05/2022 03:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hựu đề dương liễu hạ nhị mỹ nhân ỷ thạch đồ
又題楊柳下二美人倚石圖

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/11/2018 20:54

 

Nguyên tác

誰家姊妹步春園,
攜手風前鬬淑媛。
柳摧眉纖青黛暈,
石銘心介白雲根。
魂銷巫峽他生夢,
命薄昭陽此日恩。
願得楊枝甘露灑,
朱欄幸托並蓮盆。

Phiên âm

Thuỳ gia tỷ muội bộ xuân viên,
Huề thủ phong tiền đấu thục viên.
Liễu toả mi tiêm thanh đại vựng,
Thạch minh tâm giới bạch vân căn[1].
Hồn tiêu Vu Giáp tha sinh mộng,
Mệnh bạc Chiêu Dương[2] thử nhật ân.
Nguyện đắc dương chi cam lộ sái[3],
Chu lan hạnh thác tịnh liên bồn.

Dịch nghĩa

Chị em nhà ai bước trong vườn xuân,
Dang tay trước gió thi vẻ xinh đẹp.
Mày liễu nhỏ thuốc về tô quầng sáng,
Đá khắc tấm lòng rễ mây trắng.
Hồn tiêu mộng kiếp khác, khe Vu Giáp,
Mệnh bạc cung Chiêu Dương, hôm nay được ban ân.
Nguyện được nước cam lộ cành dương rẩy,
May thác sinh vào chậu sen tịnh đế bên lan can sơn son.

Bản dịch của Hoài Anh

Chị em ai dạo vườn xuân,
Dang tay thi vẻ thanh tân dịu hiền.
Mày liễu nhỏ thuốc tô lên,
Tấm lòng đá khắc vững bền gốc mây.
Hồn tiêu mộng kiếp sau này,
Chiêu Dương mệnh bạc hôm nay ân nhờ.
Cành dương rẩy nước cam lồ,
Thác sinh tịnh đế sen tơ trong bồn.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Rễ mây, tức là đá.
[2] Cung của hoàng hậu ở.
[3] Về điển này, có hai tích. Ông Phật Đồ Trừng người nước Thiên Trúc lấy cành dương nhúng vào nước, vẩy vào người có bệnh, tức thì bệnh khỏi. Lại có tích Phật bà Quan Âm lấy cành dương liễu nhúng nước cam lồ vẩy vào người chết thì họ hồi sinh, vẩy vào âm hồn thì họ đầu thai lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Hựu đề dương liễu hạ nhị mỹ nhân ỷ thạch đồ