25/09/2020 01:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng quân hành kỳ 7
從軍行其七

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/12/2005 01:48

 

Nguyên tác

玉門山嶂幾千重,
山北山南總是烽。
人依遠戍須看火,
馬踏深山不見蹤。

Phiên âm

Ngọc Môn sơn chướng kỷ thiên trùng,
Sơn bắc sơn nam tổng thị phong.
Nhân y viễn thú tu khán hoả,
Mã đạp thâm sơn bất kiến tung.

Bản dịch của mailang

Ngọc Môn núi ngất mấy nghìn trùng,
Núi bắc núi nam lửa tứ tung.
Người trẩy thú xa toàn thấy lửa,
Ngựa đi chẳng để dấu non cùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Tòng quân hành kỳ 7