26/06/2024 00:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh em cốt nhục đồng bào (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2015 16:53

 

Anh em cốt nhục đồng bào
Vợ chồng là nghĩa lẽ nào chẳng thương?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh em cốt nhục đồng bào (I)