15/04/2021 07:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoá thân

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2021 19:51

 

Em hoá thân hành khất
Lang thang vào thơ anh
Kìa - chữ vờ quay mặt
Xót lòng nhau sao đành
Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Hoá thân